AUTISME/AD(H)D

fhrej
Iedereen verdient een gelijke kans!

Voor sommige mensen is het heel vanzelfsprekend dat ze rijlessen kunnen volgen en daarmee uiteindelijk hun rijbewijs kunnen halen. Voor sommige anderen kan het, door een bepaalde concentratiestoornis of door andere omstandigheden, juist een hele opgave zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD. Dit zijn complexe stoornissen die vroeger nog geen naam hadden en niet begrepen werden. Inmiddels weten we veel meer over de stoornissen en en de gevolgen ervan. Hierbij is duidelijk geworden dat iemand met ADHD daar op verschillende gebieden last van kan hebben. Zo ook met rijles.

ADHD zorgt voor een bepaalde mate van onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit. Mensen met ADHD leven vaak in het hier en nu en vinden het lastig om de consequenties van hun handelingen in te zien. Er ontstaan vaak concentratieproblemen die op de weg natuurlijk gevaarlijk kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat rijles voor ADHD gegeven wordt door instructeurs die gespecialiseerd zijn in dit soort gevallen. De speciale instructeurs begrijpen de situatie en weten hoe ze de lessen het beste over kunnen brengen. Daarnaast kunnen zij, aan het einde van de lesperiode, uitstekend inschatten of de leerling klaar is om zelf de weg op te gaan.

Anders leren en anders denken

Mensen met Autisme leren en denken verschillend dan mensen zonder Autisme. Het is niet zo dat ze minder intelligent of minderwaardig zijn dan de rest. Maar door de andere wijze van informatie verwerken, is het voor hen wel eens lastig om in onze chaotische wereld het overzicht te behouden. Met een beetje kennis van wat Autisme nu precies inhoud, kunnen mensen zonder Autisme een bijdrage leveren in het leven van de mensen die het wel hebben. Zij ploeteren namelijk heel hun leven al om een grip te krijgen op de "normale" wereld.

De meeste mensen met Autisme,AD(H)D of verwante problemen zijn echter even capabel van het rijden van een auto, maar door een iets andere informatie verwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen goed mogelijk om hun rijbewijs te behalen. Het CBR stelt echter wel extra eisen middels een keuring en rijtest om je rijgeschiktheid voorafgaand aan het praktijkexamen aan te tonen.